kleinledenweekend

0,00

Kies een afdeling
Contactgegevens worden bijgehouden in het online Groepsadministratieportaal (GAP) en zijn nodig voor de dagelijkse werking. De basisgegevens (één adres, één telefoonnummer en één mailadres, vanaf ketileeftijd bij voorkeur van de jongere zelf) worden doorgestuurd naar Chirojeugd Vlaanderen. De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt bijgehouden door de leidingsploeg en wordt dus niet doorgegeven, tenzij aan (medische) hulpverleners. De leidingsploeg heeft afspraken gemaakt om daar vertrouwelijk mee om te gaan. De allergieën worden uiteraard doorgegeven aan de kookploeg. Meer info op https://www.chiroas-niel.be/privacyverklaring/
Ik geef Chiro As-Niel toestemming om gevoelige gegevens van mijn kind te verzamelen en te verwerken. Hoe we hier mee omgaan staat vermeld in het privacybeleid (https://www.chiroas-niel.be/privacyverklaring/). Ik ga hiermee akkoord.
Mijn kind mag tijdens de activiteiten gefotografeerd worden en deze foto's mogen gepubliceerd worden op de website van Chiro As-Niel en hun sociale media.
Ik ben wettelijke voogd of ouder van het kind dat ik inschrijf en heb het recht om toestemmingen te geven in zijn plaats.
Categorie: